Ecosystem project, de partners maken hun ambities waar!

Ecosystem is een Interreg V-project dat liep van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2021. Het project maakte deel uit van de projectportefeuille Flandria Rhei. Betrokken partners waren GDON, USAN, RATO vzw, VMM en de provincie West-Vlaanderen. Binnen het Europese project Ecosystem streefden de partners ernaar om de watermilieus in Vlaanderen en Noord-Frankrijk te verbeteren. Hun doelen en ambities(opent nieuw venster) worden uitgebreid toegelicht op de website. 

Partnerschap Ecosystem
Partnerschap Ecosystem (Anke Stefens)

Naar aanleiding van De Europese verordening heeft het project Ecosystem een  methodiek ontwikkeld voor de bestrijding van invasieve soorten.  Het uitgangspunt was daarbij dat we enkel succesvol kunnen zijn als we onze bestrijding efficiënter maken en beter op elkaar afstemmen, over landsgrenzen heen. In dat kader werd een smartphone applicatie en  databank ontwikkeld. Deze maakten het mogelijk informatie snel uit te wisselen en snel op de bal te spelen . Het ging om een geogerefereerde android applicatie(opent nieuw venster) 

), die het mogelijk maakt om beheer van invasieve, uitheems soorten en ecologische aanpassingswerken te registeren. In de eerste plaats gebeurde dit binnen het projectgebied door alle partners. Maar inmiddels hebben de Vlaamse partners de ambitie aan de dag gelegd om de applicatie ter beschikking te stellen aan steden en gemeenten binnen Oost- en West-Vlaanderen. De Europese verordening legt namelijk op dat terreinbeheerders die betrokken zijn in de strijd tegen invasieve, uitheemse soorten verplicht zijn om hun data te rapporteren. In Vlaanderen dient deze rapportage aan INBO doorgegeven te worden. 

De partners organiseerden -tevens verschillende acties om de biodiversiteit op een geïntegreerde manier te beheren en te verbeteren. Ze planden een aantal deelacties in de strijd tegen  invasieve soorten die een bedreiging vormen voor de plaatselijke fauna en flora binnen het projectgebied. Ten eerste werd ingezet op gemeenschappelijke bestrijdingsacties(opent nieuw venster) rond muskusrat, waterteunisbloem en waternavel. Er werd gezocht  naar een geïntegreerde beheermethode voor Nijlganzen. Het volledige rapport lees je hier(opent nieuw venster) . Daarnaast richtten de partners ook verscheidene opleidingen(opent nieuw venster) in rond plantaardige en dierlijke exoten, waarbij tot doel werd gesteld om de strijd op het terrein te verbeteren en tot een geïntegreerd beheer te komen. Tot slot vonden er ook elk jaar referentiemetingen/meetcampagnes(opent nieuw venster) opgezet.

Alle resultaten van het project zijn terug te vinden op de website(opent nieuw venster) en in de brochure(opent nieuw venster)  die van het project werd uitgebracht.  

Auteur: Anke Stefens (RATO vzw)