Woordenschat Natuurvoordelen

Om doeltreffend te communiceren over wat de natuur allemaal voor ons doet en hoe ze ons kan helpen om problemen op te lossen, hebben we een heldere taal nodig die iedereen begrijpt. Het gangbare ecosysteemdienstenjargon is daarvoor niet geschikt.
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ontwikkelden samen met een hele rist andere partners een heldere ecosysteemdienstentaal. Dat is een taal waarmee we helder kunnen communiceren met een breder publiek over natuurvoordelen.
Voor een heel aantal ecosysteemdiensten en enkele verwante termen bedachten we een alternatieve, meer intuïtieve en dus heldere naamgeving.

lorkenhout
lorkenhout banner (Inverde/rollin verlinde)

Natuurvoordelen

Een synoniem voor Ecosysteemdiensten. 
Het zijn de voordelen die de natuur levert aan de mens. Natuurvoordelen maken ons leven op aarde mogelijk, beschermen en helpen ons en maken ons leven beter. Natuurvoordelen zijn vaak beter en goedkoper dan oplossingen die de mens zelf bedenkt. 

Levensnoodzakelijke natuurvoordelen

Synoniem van Producerende ecosysteemdiensten. Natuurvoordelen die ons leven op aarde mogelijk maken: voedsel, proper water, zuivere lucht en grondstoffen voor kleding of energie. Mensen staan zelden stil bij levensnoodzakelijke natuurvoordelen, hoewel ook die in het gedrang kunnen komen door menselijke activiteit.

Herstelkracht

Synoniem van veerkracht. De kracht van de natuur om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, al dan niet veroorzaakt door de mens. Zoals in "De herstelkracht van de natuur volstaat niet voor het beheersen van de opwarming van de aarde".

Waarde van de natuur op zich

Synoniem van intrinsieke waarde. Een rijke natuur, met een grote verscheidenheid aan planten- en dierensoorten is waardevol op zichzelf, ook als die niet meteen nuttig is voor de mens. Dat is de waarde van de natuur op zich. Zoals in "Op de waarde van de natuur op zich kan je geen prijs kleven."

Een heldere ecosysteemdienstentaal (Natuurrapport - Aan de slag met ecosysteemdiensten, Hfdst. 6)

Om doeltreffend te communiceren over wat de natuur allemaal voor ons doet en hoe ze ons kan helpen om problemen op te lossen, hebben we een heldere taal nodig die iedereen begrijpt. Het gangbare ecosysteemdienstenjargon is daarvoor niet geschikt.