Een heldere ecosysteemdienstentaal (Natuurrapport - Aan de slag met ecosysteemdiensten, Hfdst. 6)

Om doeltreffend te communiceren over wat de natuur allemaal voor ons doet en hoe ze ons kan helpen om problemen op te lossen, hebben we een heldere taal nodig die iedereen begrijpt. Het gangbare ecosysteemdienstenjargon is daarvoor niet geschikt. Voor een heel aantal ecosysteemdiensten en enkele verwante termen bedachten we een alternatieve, meer intuïtieve en dus heldere naamgeving. Met niet-specialisten spreken we bijvoorbeeld beter over ‘natuurvoordelen’ dan over ‘ecosysteemdiensten’.
We schreven vijf verhalen in de nieuwe taal: een basisverhaal en vier varianten daarop. Deze verhalen vertellen stuk voor stuk wat de natuur allemaal voor ons doet: de natuur maakt ons leven op aarde mogelijk, beschermt en helpt ons en maakt ons leven beter. De vier varianten spitsen zich elk toe op een specifieke omgeving: een stad, een landbouwlandschap, een bedrijventerrein en een riviervallei.