Knoopkruid

Knoopkruid is net zoals Gewone margriet een vrij algemene graslandplant. Vooral in wegbermen kom je beide soorten nog vaak tegen. Ze bloeien van juni tot in de herfst