Beemdkroon

Beemdkroon is een soort van matig voedselrijke tot vrij arme graslanden op niet zure bodem. Je komt hem vooral tegen in wegbermen en kanaalbermen. Het is een soort die duidelijk achteruit gaat. Ze komt nog vrij talrijk voor in de Maasvallei, de Dijlevallei en Haspengouw.