Veldlathyrus

Veldlathyrus is een soort van matig voedselrijke vrij vochtige tot natte graslanden. Ook in vochtige ruigtes kan je hem terug vinden. Via zijn ranken klimt hij omhoog in de hoge vegetatie.