Gele lis

Gele lis is een soort van oevers van sloten, beken, rivieren, kanalen, poelen en grotere plassen, maar ook van natte hooilanden en broekbossen. Net zoals Dotterbloem is het een indicator van een goede toestand voor de natuurstreefbeelden Ruigt elzenbos en Matig voedselrijk broekbos.