Moeraszegge

Op allerlei natte en moerassige plaatsen zoals oevers van sloten, beken, rivieren, kanalen, poelen en vijvers, kwelplaatsen, natte graslanden, moerassige laagten in bossen en weiden kan je Moeraszegge vinden.

Het is vooral een soort van het natuurstreefbeeld Ruigt elzenbos en Grote zeggenvegetatie.

Grote zegges zoals Moeraszegge maar ook Oeverzegge kunnen zeer dominant zijn en grote plekken vormen waarbij één plantensoort domineert.