Moeraswespenorchis

Moeraswespenorchis is een typische soort van kalkrijke blauwgraslanden (6410) en kalkmoeras (7230). Het is dus een indicator van een goede toestand van het kalkmoeras. Ook in kalkrijke vochtige duinpannen kan je de soort vinden. Het is in Vlaanderen een zeldzame soort. Wanneer haar standplaats verdroogt en/of verzuurt, zal de soort verdwijnen.