Breed wollegras

Breed wollegras is een soort van voedselarm ijzer en basenrijk laagveen. Het is een typische soort van kalkmoerassen. De soort kwam in de 19de eeuw nog verspreid voor in de Kempen en de Leemstreek. Reeds van voor 1970 is het een zeldzame soort geworden en nu komt ze nog maar op 3 groeiplaatsen voor in Vlaanderen. Een zeer goed beheer van de laatste basenrijke moerassen is nodig om deze soort niet te laten uitsterven in Vlaanderen.