Grote muggenorchis

Grote muggenorchis is een typische kalkminnende soort die groeit op zowel droge als natte basenrijke bodems.  Het is een typische soort voor kalkmoerassen (7230) en kalkrijke blauwgraslanden (6410) maar ook voor droge kalkgraslanden (6210). In Vlaanderen is het altijd een zeldzame soort geweest maar nu komt ze nog maar op 2 locaties voor. In Kampenhout waar nog de grootste populatie aanwezig is, staat ze in het kalkmoeras en de blauwgraslanden.