Galigaan

Galigaan is een soort die groeit in basenrijke moerassen. Wanneer de omstandigheden zuurder zijn groeit ze enkel op die plaatsen die mineraalrijke en basenrijke kwel krijgen. In Vlaanderen is het een zeer zeldzame soort. Galigaan kan net zoals andere moerasplanten een vegetatie vormen waar de soort volledig dominant is.  Zulke vegetaties behoren tot het Europees beschermd habitattype Galigaanvegetaties (7210).