Ronde zegge

Ronde zegge is een grondwaterafhankelijke soort van venige graslanden, trilvenen (7140_base) en kalkmoeras (7230). Het is een soort die licht mineraalrijk grondwater en een stabiel waterpeil nodig heeft. Ze is altijd zeldzaam geweest in Vlaanderen maar is nu uiterst zeldzaam geworden. Het verlies van groeiplaatsen in de Demer- en Netevallei is meer dan waarschijnlijk gebeurd door verdroging.