Paddenrus

Paddenrus is een soort van kalkrijke natte standplaatsen. De soort kan zich goed verspreiden en neemt vrij makkelijk nieuwe groeiplaatsen in.  Het is dan ook een goede soort om natte basenrijke standplaatsen of lokale basenrijke kwelplekken te vinden. Deze omstandigheden zijn vrij zeldzaam in Vlaanderen en bieden potenties om sterk bedreigde habitats te herstellen.