Zwarte stern

Chlidonias niger

Beschrijving: 

Zoals de naam doet vermoeden is de Zwarte stern een donkere stern. In zomerkleed zijn de kop en onderdelen (behalve de witte anaalstreek) grijszwart en is de rug donkergrijs. In de winter is deze moerasstern egaal grijs gekleurd met een duidelijke donkere vlek op de zijborst. De staart is grijs in alle verenkleden. Beide geslachten hebben een identiek verenkleed. De Zwarte stern verschilt van Dwergstern, Visdief en Noordse stern door zijn tragere, meer schommelende vlucht, iets kortere en bredere vleugels en minder diep gevorkte staart.

Beheer: 

Potentiële broedgebieden worden gekenmerkt door voldoende drijvende verlandingsvegetaties met Krabbescheer of andere drijvende waterplanten. Daartoe zijn maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren, wat ook het voedselaanbod zal vergroten. Geschikte waterplassen dienen voldoende rustig te zijn en gevrijwaard van bebossing in de bufferzone.