Purperreiger

Ardea purpurea

Beschrijving: 

In tegenstelling tot de meer algemeen voorkomende Blauwe reiger is de Purperreiger iets kleiner, slanker en vooral te onderscheiden door zijn donker verenkleed, langere, gelijkmatiger dunne snavel en smallere kop. De bovenzijde van de mantel is donkergrijs en de vleugeldekveren zijn effen donkergrijs met een paarsbruine gloed. De zijden van de kop en de hals zijn okerbruin met een dunne, zwarte lengtestreep. Ook in vlucht is de vogel goed te herkennen aan zijn donker verenkleed en zijn snellere vleugelslag in vergelijking met de Blauwe reiger. De iets dunnere hals die ingetrokken is in de vlucht maakt een diepere knik dan bij de Blauwe reiger.

Beheer: 

Een op deze soort gericht beheer omvat de inrichting van potentieel geschikte broedgebieden met voldoende plasdras overgangen en uitgebreide ondiepe zones. Dit kan gerealiseerd worden door het instellen van een natuurlijk peilbeheer in bestaande moerassen. Vooral het ter beschikking stellen van nabij gelegen, vochtige, agrarische gebieden voor het foerageren is van cruciaal belang, net als het verzekeren van voldoende rustgebieden.