Korhoen

Tetrao tetrix

Beschrijving: 

Het Korhoen is een vrij grote hoenderachtige waarvan het mannetje dof blauwzwart is met rode, vergrote wenkbrauwkammen, witte vleugelstrepen en onderstaartdekveren. Het meest opvallende kenmerk is de liervormige staart van het mannetje die tijdens de balts uitgespreid omhoog gehouden wordt. Het vrouwtje is onopvallend bruin geschubd met een rechthoekige of licht gevorkte staart. Kenmerkend is de diepe, ver dragende zang die op de baltsplaatsen gegeven wordt.

Beheer: 

Het beheer omvat het behoud en herstel van een combinatie van heidegebieden en kleinschalige landbouwgronden (met ruige graslanden, kruidenrijke natte en extensief beheerde weilanden, braakliggende graanakkers, geen maïs). Belangrijk is ook het verzekeren van de nodige rust op de broed- en baltsplaatsen.