Konijn

Oryctolagus cuniculus

Het Konijn behoort tot de haasachtigen en niet de knaagdieren. In tegenstelling tot knaagdieren hebben ze geen grijppootjes. Ook de staart is anders. Uiteraard knagen konijnen wel, met name aan voedergewassen en jonge boompjes. Het grootste deel van het voedsel bestaat echter uit grassen en kruiden. Konijnen kennen sterke populatieschommelingen, soms zijn ze massaal aanwezig, een paar later zijn er nauwelijks nog te vinden. Hoewel konijnen een systeem hebben van vertraagde voortplanting bij overpopulatie, zijn de instortingen vooral een gevolg van ziektes, met name myxomatose en het rabbit haemorrhagic disease (RHD)