Konijn

Oryctolagus cuniculus

Beschrijving: 

Het Konijn behoort tot de haasachtigen en niet de knaagdieren. In tegenstelling tot knaagdieren hebben ze geen grijppootjes. Ook de staart is anders. Uiteraard knagen konijnen wel, met name aan voedergewassen en jonge boompjes. Het grootste deel van het voedsel bestaat echter uit grassen en kruiden. Konijnen kennen sterke populatieschommelingen, soms zijn ze massaal aanwezig, een paar later zijn er nauwelijks nog te vinden. Hoewel konijnen een systeem hebben van vertraagde voortplanting bij overpopulatie, zijn de instortingen vooral een gevolg van ziektes, met name myxomatose en het rabbit haemorrhagic disease (RHD)

Beheer: 

Konijnen kunnen tijdelijk erg talrijk worden. Ze veroorzaken dan schade aan vegetaties, landbouwgewassen en (jonge) boompjes. Beheer bestaat dan uit jacht. Het is echter maar de vraag of schade aan de lekkerste stukjes vermeden kan worden door het wegnemen van een deel van de populatie. Het beschermen van jonge boompjes door middel van boomspiralen.