Gewoon spitskopje

Conocephalus dorsalis

Het spitskopje is een algemene soort van allerlei vochtige biotopen met een hoge, dichte begroeiing van russen, zeggen, grassen en ruigtekruiden. In dichte rietvegetaties komt de soort, ondanks de oude naam Rietsprinkhaan, nauwelijks voor. Mits hoge luchtvochtigheid kan de soort ook in het droge helmduin aan de kust aangetroffen worden.