Begeleidingssnoei bij bomen

Begeleidingssnoei is het type snoei dat toegepast wordt om een takvrije stam te krijgen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: verkeer, houtproductie, esthetiek, ... Cruciaal bij de begeleidingssnoei is dat er op voorhand nagedacht wordt over de gewenste takvrije stamlengte. Onder die takvrije stamlengte, in de tijdelijke kroon, mag er uiteindelijk slechts één doorgaande stam overblijven. Daarom worden systematisch alle probleemtakken weggesnoeid, wat een pak complexer is dan enkel de onderste takken afzagen. Boven de gewenste takvrije stamlengte, in de blijvende kroon, wordt tijdens de begeleidingssnoei niet gesnoeid.

De uiteindelijke takvrije stamlengte kan zelfs groter zijn dan de huidige hoogte van een boom: als een straatboom nog maar 4 meter hoog is, maar uiteindelijk 7 meter takvrije stam moet krijgen, dan is de volledige kroon nog tijdelijk en moeten alle probleemtakken aangepakt worden. Er moet in de volledige kroon gestreefd worden naar 1 dominante, doorgaande spil.

beslissingsboom
Kroon van een laanboom (Inverde, Bert Geeraerts)