Voor de snelle beslissers: IUCN Conferentie humaan beheer van invasieve uitheemse diersoorten

De redactieleden van ExotenNet nodigen je graag uit om aanwezig te zijn op de IUCN Conferentie humaan beheer van invasieve uitheemse diersoorten. Hieronder wat je moet weten: 

Wat? Conferentie over beheer van invasieve diersoorten van de Unielijst

Wanneer? Dinsdag 12 juli 2022 

Waar? het Herman Teirlinckgebouw (INBO), Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Voor wie? Beheerders, overheden, NGO's, dierenwelzijnsorganisaties

Door wie? Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) i.s.m. consortiumpartners en INBO

Handleiding humaan beheer vertebraten

Boeiende presentaties en discussies 

Tijdens de conferentie wordt een handboek voorgesteld voor het beheer van diersoorten van de Unielijst (zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen). Dit handboek gaat in op mogelijke methodes voor vangst en doding van dieren, met nadruk op dierenwelzijn aspecten. Welke bestrijdingsmaatregelen hebben een zo laag mogelijke impact op het welzijn van een zo klein mogelijk aantal dieren. 

Op de conferentie worden gevalstudies belicht door beheerders. In de namiddag volgen workshops om de uitwisseling van ervaringen tussen praktijkmensen in heel Europa te bevorderen. Tijdens deze discussies komen kennishiaten, goede beheerpraktijken, kansen voor innovatie en mogelijkheden voor samenwerking aan bod.

Ik ben helemaal overtuigd: Hoe bemachtig ik een plaats? 

Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt en wordt verdeeld via het principe"wie het eerst komt, het eerst maalt". Potentiële deelnemers zullen moeten aantonen dat deze conferentie in de lijn ligt van hun professionele werk en/of onderzoeksinteresses. Om een plaats aan te vragen, dien je dit online formulier(opent nieuw venster) in te vullen.

De uiterste datum voor het aanvragen van een plaats is 1 juli ‘22.

Het EU handboek kan geraadpleegd worden op de IAS website van de Europese Commissie(opent nieuw venster). Het handboek werd ook aangepast aan de specifieke omstandigheden van de acht verschillende biogeografische regio’s in de EU – deze aangepaste versies zijn eveneens beschikbaar op deze link(opent nieuw venster)