Schijngrassen

Schijngrassen zijn kruiden die lijken op echte grassen, maar die tot andere plantenfamilies behoren. Ze hebben dus niet al de typische kenmerken van de grote grassenfamilie.

Zegges

Je vindt hierboven een serie foto's van zegges. Het zijn schijngrassen omdat ze niet tot de Grassenfamilie, maar wel tot de Cypergrassenfamilie behoren. Het geslacht zegge is bijzonder soortenrijk met tientallen inheemse soorten. Verschillende ervan komen vaak in graslanden voor. In het kader van deze cursus hoef je enkel de groep van de zegges kunnen herkennen. Bemerk op enkele foto's de aartjes met mannelijke bloempjes bovenaan de plant en de aartjes met vrouwelijke bloemen (en later vruchtjes) meer naar onder aan de stengel.

 

 

 

 

 

 

 

Pitrus (Juncus effusus) bloeiwijze. (Inverde, Wim Massant)

Pitrus

Van de Russenfamilie wordt in de cursus alleen de algemene Pitrus besproken. Dit schijngras heeft de neiging om sterk te gaan domineren ten nadele van soorten met een hogere natuurwaarde.