Schadevergoeding bij steenmarterschade

Welke schade komt in aanmerking?

Er wordt in de wetgeving een onderscheid gemaakt tussen schade die veroorzaakt wordt door jachtwildsoorten en schade door beschermde soorten. De Steenmarter is een jachtwildsoort, dus die zit in het eerste geval, daar is geen vergoeding voor voorzien, tenzij die in de praktijk niet bejaagbaar is. De jacht of bijzondere jacht is het gehele voorbije jaar niet geopend op de Steenmarter. Je kan dus in dat geval bij schade aan gewassen, vee, bos, waters en andere goederen in aanmerking voor een vergoeding bij de overheid. Daar zijn echter voorwaarden aan verbonden, namelijk: * Het gaat om schade van meer dan 300 euro. * Je hebt de nodige maatregelen genomen om de veroorzaakte schade te voorkomen. Om recht te hebben op een vergoeding, moet je het verband aantonen tussen de geleden schade en de soort. Daarom dien je best zo snel mogelijk na het vaststellen van de schade een dossier in. Je hebt hiervoor maximum 12 werkdagen de tijd. Voor het vaststellen van de schade heb je 14 kalenderdagen de tijd.

Verplichte basismaatregelen om aanmerking te komen voor schadevergoeding bij Steenmarterschade

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet je één van de verplichte stappen ondernemen, onder de rode titel dus. De andere (vrijblijvende) ingrepen onder de groene titel helpen de dieren weghouden.
 

Hoe dien ik een schadedossier in?

  • Als aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is, dien je een schadedossier in via de dienstensite van Natuur & Bos "Wild in Zicht"(opent nieuw venster).
  • Verzamel de bewijsstukken van de schade en van de genomen maatregelen.
  • Bereken en bewijs de omvang van de schade. Deze moet minstens €300 bedragen om schadevergoeding te krijgen.
  • Verzamel de verplichte bijlagen (1. Kadastrale gegevens (enkel voor papieren formulier) en foto’s van de schade)

Binnen de 12 werkdagen antwoord

Binnen de 12 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging met één van de volgende mogelijke antwoorden: 1. U komt niet in aanmerking voor een vergoeding (en de reden daarvoor). 2. Uw dossier is niet volledig. U krijgt 10 kalenderdagen om de ontbrekende stukken te bezorgen. 3. Uw dossierbeheerder zal spoedig contact opnemen voor de planning van een plaatsbezoek. In het laatste geval wordt ter plaatse bekeken of de schade veroorzaakt is door de Steenmarter. Daarbij wordt ook nagegaan of de verplichte maatregelen ter voorkoming van de schade juist werden uitgevoerd. Tenslotte wordt bekeken of de omvang van de schade geraamd kan worden door de deskundige. Het plaatsbezoek geeft uitsluitsel of je recht hebt op een schadevergoeding of niet. Binnen de 30 werkdagen krijg je het eindverslag toegestuurd. (40 dagen in geval van een tweede plaatsbezoek).

Controleer het verslag van het plaatsbezoek

Binnen de 10 werkdagen ontvang je het verslag van het plaatsbezoek. Je krijgt 10 werkdagen de tijd om eventuele opmerkingen door te geven. Dit kan: 1. Door je opmerkingen digitaal in te dienen via het e-loket op www.natuurenbos.be(opent nieuw venster) (als je je dossier digitaal hebt ingediend). 2. Door je opmerkingen in vak II op het verslag te noteren en het formulier terug te bezorgen aan de Provinciale Dienst (adres staat vermeld op het verslag). Uiteindelijk ontvang het eindverslag en je eventuele schadevergoeding