Door bosomvorming kan een jong naaldhoutbestand op termijn worden omgevormd naar een Eiken-Berkenbossen, op voorwaarde dat de bodem uit voedselarm zand bestaat. Het zal natuurlijk lang duren voordat dit een Oud Eiken-Berkenbos is. Meer informatie over beheermaatregel in bossen vind je hier.