Versterkt het imago bij klanten

Investeren in biodiversiteit kan een bedrijf helpen om zichzelf te onderscheiden van zijn concurrenten.

Een goed product of dienst is voor een bedrijf de basis voor succes. Vaak zijn er echter meerdere bedrijven die vergelijkbare producten of diensten aanbieden. Voor een bedrijf komt het er daarom op aan om zichzelf, of het product of dienst dat het aanbiedt, te onderscheiden van de rest. Dat doet het door zichzelf of z’n producten, diensten of merken betekenis mee te geven voor de klanten. Hoewel zoiets gemakkelijker gezegd is dan gedaan, kan investeren in biodiversiteit en het groene imago dat daarmee samenhangt zeker helpen om voor die betekenis te zorgen. Een bedrijf dat zorg draagt voor de natuur kan naar z’n engagement voor de natuur refereren om aan zijn klanten te vertellen dat het ook zorgzaamheid voor z’n klanten belangrijk vindt. Investeren in biodiversiteit kan met andere woorden een instrument zijn om het vertrouwen te versterken.