Over dit platform

Ecopedia is een kennisdelingswebsite waar Inverde, Natuurinvest, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) samen met partners wil bouwen aan de kennis over natuur-, groen- en bosbeheer. Samen hebben wij al heel wat kennis in huis maar een groot deel van de kennis zit ook bij anderen. Het is ons doel als expertisecentrum om de kennis over natuur-, groen- en bosbeheer te verzamelen en te borgen. Vervolgens wordt die kennis aan elke geïnteresseerde aangeboden in een inspirerende en toegankelijke vorm zoals video of beheerschema's.

Dit doen we met partners om zo samen te bouwen aan hét referentiepunt voor natuur-, bos- en groenbeheer. Volgende organisaties werken mee aan dit project:

Voor de informatie over wilde planten in Vlaanderen:

Voor de informatie over vleermuizen:

Volgende personen leverden een belangrijke bijdrage:

  • Henk Wallays (relaties tussen soorten)

De architecten van Ecopedia zijn Wim Massant en Rollin Verlinde van Inverde, Natuurinvest.