Leg een bloemenakkertje aan

Een bloemenakker in de tuin

Een bloemenakker is een akker die je jaarlijks omspit en inzaait met akkeronkruiden en eventueel wat graan. De bloemenakker bestaat dus uit eenjarige soorten. In de tuin kan je dankzij een bloemenakker zeer snel een mooie bloemenzee krijgen. Het beheer van een bloemenakker is zeer eenvoudig maar vraagt wel elk jaar wat omspitten. Leuke plantensoorten voor in de bloemenakker zijn Grote klaproos (Papaver rhoeas), Bolderik (Agrostemma githago), Korenbloem (Centaurea cyanus), Gele ganzenbloem (Chrysanthemum segetum) Franse silene (Silene gallica) en Akkerviooltje (Viola arvensis). Elk jaar verzamel je zaad van de planten die er al staan, of koop je wat zaad bij van nieuwe soorten