NATIONALE ENQUÊTE: Bioveiligheid ter voorkoming van de verspreiding van invasieve exoten bij het beheer van aquatische systemen

Banner/logo Invasive Alien species

Het Nationaal wetenschappelijk secretariaat voor invasieve uitheemse soorten voert een bevraging uit over de aandacht voor bioveiligheid inzake invasieve uitheemse soorten bij het beheer, monitoring en studie van zoetwater ecosystemen en hun oevers in heel België.

Deze enquête is bedoeld voor alle openbare en private actoren binnen de sector, zoals beheerders van waterlopen en oevers (gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden; onderaannemingen) en wetenschappers. Idealiter wordt de enquête ingevuld per team dat zich in het veld begeeft om zijn opdrachten uit te voeren. Indien je een antwoord voorziet voor de hele organisatie, specifiëer dit dan in de comments. Voel je vrij om deze vragenlijst in uw netwerk te verspreiden, hoe meer antwoorden, hoe beter!

De doelstelling is tweeledig:

1) Een beeld te krijgen van het algemene bewustzijn rond de bioveiligheid inzake aquatische invasieve exoten en

2) De huidige praktijken rond bioveiligheid in kaart te brengen.

Het invullen van deze enquête zal slechts 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. 

Vul hier (opent nieuw venster)de enquête in!

Sluitingsdatum : 22 Oktober 2021

Meer informatie : http://www.iasregulation.be/nl(opent nieuw venster) ; secretariat@iasregulation.be

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!

Auteurs: Jane Reniers en Arnaud Jacobs (Nationaal Wetenschappelijk secretariaat IUS)