ECS 2 - Video 10 Uitdraaitechnieken voor beperkte stamdiameters

Niet elke boom die je velt, kan mooi doorvallen. Soms blijft hij vasthangen in de kroon van een naburige boom. In het onderstaande instructiefilmpje tonen we je hoe je dit op een veilige manier kan oplossen.