Hoe veilig een boom vellen?

Vooraleer dat je begint met de velwerkzaamheden moet je er voor zorgen dat:

  • Je de gepaste PBM’s draagt. Meer info vind je hier;
  • Je niet alleen werkt;
  • Je kettingzaag technisch in orde is en de ketting scherp. Meer info vind je hier;
  • Je alle materialen om de boom veilig te kunnen vellen bij de hand hebt. Meer info vind je hier;
  • Je een risicoanalyse hebt gemaakt en de nodige voorzorgsmaatregelen hebt getroffen. Voor een risicoanalyseformulier klik hier .
ECC2 - Basis veltechnieken

Als aan al deze voorwaarden voldaan is, kan je beginnen met het vellen van je boom;

1. Zorg er voor dat je voldoende plaats hebt rondom je boom zodat je op een comfortabele en veilige manier kan werken;

2. Controleer of er geen losse of dode takken boven je werkgebied hangen;

3. Probeer de natuurlijke valrichting van de boom in te schatten;

4. Bepaal de velrichting rekening houdende met: de beschikbare ruimte, de houtkwaliteit/houtsoort, de weersomstandigheden, de boomhoogte, …;

5. Zorg voor vluchtroutes en maak deze vrij;

6. Verwijder indien nodig de wortelaanlopen;

7. Maak een correcte valkerf en maak eventueel spintsneden;

8. Vergeet niet om je om je collega’s en omgeving te waarschuwen alvorens aan de velsnede te beginnen;

9. Gebruik een geschikte techniek om de velsnede te maken en gebruik daarbij indien nodig de gepaste hulpmiddelen;

10. Vanaf het moment dat de boom in beweging komt stap je in de richting van een van de vluchtroutes en blijf je de kruin in het oog houden. Ga ver genoeg achteruit en blijf waakzaam voor rondvliegende takken. Wanneer de boom veilig op de grond ligt kan je hem onttakken. Op naar de volgend boom…