Voorbereiding van de (digitale) hamering

Voorbereiding van de (digitale) hamering

De voorbereiding begint met het maken van een configuratiebestand in IVANHO. Dit bestandje bevat een selectie van percelen en bestanden uit de beheerindeling. Eens aangemaakt, sla je het op op de eigen pc en breng je het over m.b.v. het programma 'WinDP' naar de digitale meetklem. Belangrjk als je in ploeg gaat meten, is dat iedereen met hetzelfde configuratiebestand werkt.