Case 1: een homogeen bestand

Case: een homogeen bestand

Je ziet hoe de digitale meetklem op terrein correct wordt ingesteld voor een hamering (dunning) in een homogeen beukenbestand. Volgende variabelen voor de houtverkoop komen aan bod: sortiment en meetregime, boomsoort, kwaliteit, exploitatie en aard. De hoogtes worden per omtrekklasse ingegeven in de meetklem. De tweede stap van de voorbereiding op terrein is het selecteren van het correcte bosbestand waarin zal worden gehamerd. Als je met meerdere tegelijk gaat hameren, dienen deze handelingen samen uitgevoerd te worden. Het verplichte sociaal moment. Pas als deze twee stappen op eenzelfde manier bij elk teamlid uitgevoerd zijn, kan worden gestart met het hameren.