Gunstige staat van instandhouding

LSVI & fiches kwaliteitsbeoordeling

De Europese natuurdoelen beogen kwaliteitsvolle natuur die in een gunstige staat van instandhouding is. Maar hoe bekijk je dit op het terrein? Dit wordt gedaan aan de hand van de LSVI-tabellen van INBO of fiches kwaliteitsbeoordeling van ANB.

LSVI

De Europese natuurdoelen beogen kwaliteitsvolle natuur die in een gunstige staat van instandhouding is. Maar hoe bekijk je dit op het terrein? Dit word gedaan aan de hand van de LSVI-tabellen, waar LSVI staat voor Lokale Staat van Instandhouding. De LSVI-tabellen zijn opgemaakt door het INBO voor de Europees beschermde soorten en habitats. Hieronder vind je de publicaties met de LSVI-tabellen in. Bekijk eens een tabel van een soort en een tabel van een habitat zodat je weet hoe deze tabellen zijn opgebouwd.

Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura2000 habitattypen in Vlaanderen: versie 3.0.

Dit zijn de tabellen om de lokale staat van instandhouding te bepalen van de Natura2000 habitattypes. Hierin staat ook basisinformatie over biotiek, abiotiek, kenmerkende soorten, verstoringsindicatoren en invasieve exoten.

Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Habitatrichtlijnsoorten in Vlaanderen: Versie 2.0

In dit rapport vind je de LSVI-tabellen (Lokale Staat Van Instandhouding)van de habitatrichtlijnsoorten van Vlaanderen. Deze tabellen worden gebruikt om lokaal na te gaan wat de toestand (lokale staat van instandhouding)is van een bepaalde soort.

Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Vogelrichtlijnsoorten in Vlaanderen: Versie 2.0

In dit rapport vindt je de LSVI-tabellen (Lokale Staat Van Instandhouding)van de vogelrichtlijnsoorten van Vlaanderen. Deze tabellen worden gebruikt om lokaal na te gaan wat de toestand (lokale staat van instandhouding)is van een bepaalde soort.

Fiches kwaliteitsbeoordeling

Afgeleid van de LSVI tabellen maakte ANB fiches kwaliteitsbeoordeling voor de beschermde habitats. Deze zijn gebruiksvriendelijker dan de LSVI tabellen en laten natuurbeheerders toe om aan de hand van 1 pagina met criteria te bekijken of een habitat in gunstige staat is. Je vindt ze via de webpagina van ANB via deze link(opent nieuw venster) > Formulieren > Deel 2 Inventarisatie > Natuurbeheerplan type 2 tot 4 fiches kwaliteitsbeoordeling. Bekijk eens een fiche zodat je weet hoe deze zijn opgebouwd.