Bramen

Bramen zijn nuttige planten die nectar geven voor insecten en bessen voor allerlei dieren. Aan de rand en bij de overgang naar struweel of bos zijn ze zeker gewenst. Ook in een begraasd grasland kunnen hier en daar wat braambosjes staan. Maar waar we streven naar bloemrijke graslanden is de aanwezigheid van bramen een teken van verruiging. Deze verruiging kan ontstaat door slecht maaibeheer of te extensieve begrazing.