De Nachtegaal

De Nachtegaal valt vooral op door zijn zang. Het is een vrij onopvallende bruine vogel die je vooral kan vinden in dicht stuikgewas. In broekbossen hoor je hem soms zingen vanuit een wilgenstruweel met een ruige ondergroei. Ze zijn vrij zeldzaam geworden.