Zachte Berk

Zachte berk is een pionierboomsoort van bossen op vrij vochtige tot natte eerder voedselarme en zure bodems. De soort komt minder frequent voor op drogere gronden. Het is een snelgroeiende en lichtbehoevende boom, die slechts 80 tot 100 jaar oud wordt.

In zeer voedselarme broekbossen die in Vlaanderen nauwelijks nog voorkomen kan Zachte berk domineren maar meestal komt hij samen voor met Zwarte els.