Canadapopulier

Canadapopulier is een uitheemse hybrideboomsoort die wordt aangeplant voor zijn snelle groeisnelheid en de oogst van hout. Op zeer natte gronden zoals in broekbossen worden ze vaak ziek of vallen om. Door de natte bodem gaan hun wortels namelijk niet diep.

Broekbossen zijn een zeldzaam biotoop, deze droogleggen en inplanten met Canadapopulier is niet gewenst. Bij het herstel van broekbossen kan men de Canadapopulieren best laten staan, het zijn geen langlevende soorten, of voor een deel ringen. Ze zullen zo een belangrijke bijdrage leveren aan dood hout in het bos. Deze bomen oogsten zorgt meestal voor veel schade aan de natte bosbodem en is ecologisch gezien niet nodig.