De Matkop

Matkoppen broeden in dunne, dode bomen, in jonge, vochtige bossen. Ze hakken er nestholtes uit in zacht, rottend hout van overwegend Zachte berk. De soort gaat snel achteruit, uit onderzoek blijkt dat de klimaatverandering deze winterbestendige soort wellicht de das omdoet.

Goed ontwikkelde broekbossen met voldoende dood hout of dode takken kunnen deze soort helpen.