Koninginnenkruid

Koninginnenkruid is een forse ruigtesoort die in de zomer bloeit. Het is een typische soort voor de vochtige ruigte. Samen met soorten als Grote kattenstaart, Moerasspirea, Grote wederik en Harig wilgenroosje zorgt deze soort voor het zeer bloemrijke aspect van de vochtige ruigte.