Harig wilgenroosje

Het Harig wilgenroosje is een soort van natte en vochtige ruigtes op voedselrijke tot zeer voedselrijke bodem. In de vochtige ruigte staat ze vaak samen met soorten zoals Moerasspirea en Grote kattenstaart. Harig wilgenroosje komt ook vaak in verruigde rietlanden en grote zeggenvegetaties. Hij kan dominant worden langs oevers van rivieren en beken.