Adderwortel

Adderwortel is een soort van vochtige graslanden en ruigtes. Het is geen zeldzame soort in Vlaanderen maar ze is toch veel minder algemeen dan soorten zoals Grote kattenstaart en Moerasspirea.