Moerasspirea

Moerasspirea is de soort die de naam geeft aan dit vegetatietype. Het is dan ook een soort die vaak en veel voorkomt in de vochtige ruigte. Samen met de andere soorten zoals Grote kattenstaart en Koninginnenkruid zorgt deze soort in de zomer voor een zeer bloemrijk aspect.