Verbossing

Hier en daar eens een jonge boom in de vochtige ruigte is geen probleem. Maar een groot aantal bomen en of struiken is niet gewenst. Om de ruigte vrij te houden van houtige gewassen moet ze om de paar jaar gemaaid worden. Best wordt het maaisel ook afgevoerd. Zo blijft de ruigte vaak bloemrijker.