Boomkikker

De Boomkikker is een en kleine (3,5-5cm) grasgroene kikker met typische zuignapjes op zijn tenen. Deze gebruikt hij om in braamstruweel en ruigte te klimmen. Om zich voor te planten heeft hij waterplassen nodig met veel waterplanten en een rijke oevervegetatie. Belangrijk is ook dat de oeverzone goed en langdurig door zon wordt beschenen en dat de waterplas niet voor het einde van de zomer droog valt. Op de oever moeten er braamstruwelen en vlakbij ook vochtige ruigtes aanwezig zijn.