Grote wederik

Grote wederik zorgt voor het gele aspect in de vochtige ruigte. In vochtige ruigtes op wat armere bodem is het vaak de dominante soort. Maar ook op rijke bodems komt deze soort voor samen met de andere typische soorten van de vochtige ruigte zoals Grote kattenstaart en Moerasspirea.