Moeraszegge

Moeraszegge is een soort van de natte standplaatsen in de vochtige ruigte. Hier staat hij vaak samen met soorten zoals Gele lis, Riet en Liesgras. Het zijn moerassoorten die ook kunnen voorkomen in de vochtige ruigte. Indien deze soorten zeer sterk toenemen kan dit duiden op een vernatting.