Gele lis

Wanneer Gele lis in bloei staat is het een opvallend mooie verschijning. Het is een soort van de natte standplaatsen in de vochtige ruigte en van moerassen. Vaak vind je deze soort samen met Riet, Liesgras, Moeraszegge of andere grote zeggesoorten. Deze moerassoorten kunnen ook voorkomen in de vochtige ruigte. Indien deze soorten zeer sterk toenemen kan dit duiden op een vernatting.