Blauwborst

De Blauwborst is een soort van moerassen en vochtige ruigtes met enkele verspreide struiken. Doordat voedsel op de grond wordt gezocht, moeten er ook open modder- of slikplekken aanwezig zijn. Sinds kort broedt de Blauwborst ook in cultuurgewassen zoals koolzaadvelden en in brede wegbermen.