Gewone engelwortel

Gewone engelwortel is een vrij grote (90-180 cm) witte schermbloemige die te vinden is in vochtig verruigd grasland en vochtige ruigte. Ook in broekbossen met voldoende licht kan je de soort vinden. Het is een algemene soort maar de soort verdwijnt in intensief cultuurlandschap.