Grote brandnetel

Grote brandnetels in een vochtige ruigte duiden op eutrofiëring en verdroging. Een paar Grote brandnetels kan geen kwaad, maar vaak zorgt de verdroging en/of eutrofiëring voor een dominantie van deze soort, al dan niet samen met bramen. Hierdoor verliest de ruigte heel wat bloemenrijkdom en worden andere plantensoorten verdrongen.